Waar staat GroenLinks-PvdA voor? En hoe heeft de partij gereageerd op onze duurzame stellingen? Je leest het hieronder. Zo weet jij of GroenLinks-PvdA dé partij is waar jij 22 november bij de Tweede Kamerverkiezingen op gaat stemmen.

Klimaatverandering raakt ons allemaal en vraagt om een overheid die de regie neemt. Door nu in te grijpen voorkomen we menselijk leed en onherstelbare economische schade. Dat is niet alleen noodzakelijk voor onszelf, maar ook voor volgende generaties en voor diegenen op de wereld die het zwaarst getroffen worden door de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Daarom stellen we in het denken over onze economie en samenleving klimaat en natuur meer centraal.

Stellingen

Zo denkt GroenLinks-PvdA over onze stellingen

1. Alle woningen moeten in 2040 energieneutraal zijn
Antwoorden
Eens

In 2040 zijn we als hele land klimaatneutraal. Nieuwe woningen moeten zo duurzaam mogelijk worden gebouwd. We werken toe naar compleet aardgasvrije wijken, zodat huizen worden verwarmd door elektriciteit, aardwarmte en warmte uit water als alternatieve verwarmingsbronnen. Op de korte termijn willen we alle huizen beter isoleren. We willen er bijvoorbeeld voor zorgen dat alle verhuurders in de vrije sector hun woningen in 2030 zover hebben verbeterd dat ze label B hebben. We geven huurders nu al recht op huurverlaging als het label slechter is dan label B.

2. Nederlandse huishoudens en bedrijven gebruiken in 2040 uitsluitend duurzame energie
Antwoorden
Eens

In 2035 realiseren we een klimaat neutrale elektriciteitsvoorziening en in 2040 is de samenleving klimaatneutraal, dus ook de energievoorziening.

3. Reizen met het OV moet gestimuleerd en toegankelijk worden door het goedkoper te maken
Antwoorden
Eens

Alle regio’s moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Om het OV toegankelijk te maken komt er een Klimaatticket waarbij iedereen voor 49 euro per maand onbeperkt kan reizen in daluren.

4. In de prijs van producten moeten alle kosten zijn meegenomen, ook die van klimaat- en milieuschade en leefbaar loon
Antwoorden
Eens

Voor klimaat- en milieuschade moet een eerlijke prijs worden betaald. Daarom bouwen we fossiele subsidies af en willen we een ambitieuzere en effectievere CO₂-heffing We stimuleren groen ondernemerschap juist. We belonen werkgevers die mensen in vaste dienst nemen en we ondersteunen kleine ondernemers bij loondoorbetaling bij ziekte. Bedrijven die hun aandeel willen leveren aan een circulair, klimaatneutraal en natuur inclusief Nederland, kunnen eveneens op onze steun rekenen.

5. Duurzaamheidsonderwijs moet verplicht worden binnen lager en middelbaaronderwijs
Antwoorden
Eens

Op dit moment wordt het curriculum aangepast. We willen dat er meer aandacht komt voor onder andere duurzaamheid.

6. In 2030 moeten waar mogelijk alle fossiele subsidies en fiscale vrijstellingen afgebouwd zijn. De extra (belasting)inkomsten en besparing die dit oplevert, moet worden geïnvesteerd in de energietransitie
Antwoorden
Eens

De fossiele subsidies moeten zo snel mogelijk worden afgebouwd. Daarbovenop komt er voor de zware industrie een ambitieuzere CO₂-heffing.

7. Bij nieuwbouw moet de bouw van kleine of collectieve woningen met lage aankoopprijzen en huur worden bevorderd
Antwoorden
Eens

Wij willen een Nationale Grondbank die ervoor zorgt dat natuurinclusief en maatschappelijk bouwen makkelijker en goedkoper wordt.

8. In 2030 voldoet Nederland aan de EU-eis dat 30% van ons land beschermd gebied is voor een leefbaar en groen Nederland
Antwoorden
Eens

Nederland heeft meer natuur nodig. Zowel beschermde natuurgebieden als groene natuurlijke verbindingszones tussen natuurgebieden en natuurlijke overgangsgebieden.

 

9. Er moet een verbod komen op het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat
Antwoorden
Eens

Glyfosaat is funest voor de biodiversiteit. Het geld dat we ophalen door middel van een heffing op schadelijke bestrijdingsmiddelen helpen we boeren om minder chemische middelen te gebruiken.

10. Het aantal hectares grond voor landbouw en veeteelt moet de komende 10 jaar fors krimpen ten gunste van natuurontwikkeling
Antwoorden
Eens

Door de hoge stikstofuitstoot is de kwaliteit op veel plekken erg slecht. Hoewel vernieuwende technieken een deel van de oplossing zijn, moet het aantal hectares ook omlaag. Wel is het ook belangrijk dat boeren perspectief krijgen over hun toekomst.

11. Reclame voor klimaatonvriendelijke producten zoals vliegen of vlees eten moet worden verboden
Antwoorden
Eens

Veel reclames beïnvloeden onze consumptie in negatieve zin. Per 2025 willen we een verbod op fossiele reclames.

12. Er moet een wet komen die een bedrijf verplicht misstanden in eigen productieketen op te lossen (zoals kinderarbeid en milieuschade)
Antwoorden
Eens

Het is belangrijk dat grote bedrijven zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk worden gehouden aan de misstanden die ze aanrichten, zoals kinderarbeid en milieuschade. Er komt er een Nederlandse wet voor internationaal duurzaam en verantwoord ondernemen. Deze wet dient in lijn te zijn met de door de OESO opgestelde richtlijn voor de zorgplicht van bedrijven.

13. Dierlijke ingrediënten en producten moeten duurder zijn dan de plantaardige alternatieven
Antwoorden
Neutraal

Het is belangrijk dat we duurzame keuzes stimuleren. Het is daarom belangrijk dat duurzame keuzes goedkoper worden. Daarom willen we plantaardige alternatieven stimuleren door ze betaalbaar te maken voor iedereen.

14. Nederland moet nieuwe kerncentrales bouwen
Antwoorden
Oneens

Kernenergie is geen oplossing voor de klimaatcrisis, het is te duur en duurt te lang. Tegen de tijd dat er nieuwe kerncentrales zijn gebouwd, is er voldoende wind- en zonne-energie voor handen.

15. Ecocide (grootschalige en/of opzettelijke vernieling van de natuur) moet strafbaar worden
Antwoorden
Eens

Veel milieu- en klimaatschade blijft onbestraft voor de veroorzaker. Het strafrecht biedt een krachtig middel om hier consequenties aan te bieden.

16. Het huidige statiegeldsysteem voor plastic flessen en blikjes wordt uitgebreid naar álle drankverpakkingen, zoals sapflesjes en drankenkartons
Antwoorden
Eens

Een uitbreiding van het statiegeldsysteem draagt bij aan een circulaire economie. Daarnaast zorgt het huidige systeem voor veel verwarring.

Hoe denkt GroenLinks-PvdA over duurzaamheid

De ecologische crises en onze bestaanszekerheid zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. We bouwen aan een groenere samenleving met brede welvaart, werkgelegenheid en bestaanszekerheid. Terwijl veel mensen zich grote zorgen maken over het klimaat en de natuur, maken velen zich tegelijk terecht zorgen over de vraag wat de duurzaamheidstransitie voor hen betekent. Werk verandert, banen verdwijnen, lusten en lasten verschuiven, en we zullen economische en ruimtelijke keuzes moeten heroverwegen. Beide zorgen zijn uiterst serieus te nemen. Want als we niks doen wordt de aarde warmer en worden mensen armer.

Frans Timmermans, lijsttrekker GroenLinks-PvdA

Frans Timmermans werd in 1998 Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid (PvdA). Hij hield zich voornamelijk bezig met Defensie en Europese Zaken. In 2019 was hij PvdA-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen, erna werd hij Eurocommissaris voor Klimaat.