Waar staat de BBB voor? En hoe heeft de partij gereageerd op onze duurzame stellingen? Je leest het hieronder. Zo weet jij of de BBB dé partij is waar jij 22 november bij de Tweede Kamerverkiezingen op gaat stemmen.

Stellingen

Zo denkt de BBB over onze stellingen

1. Alle woningen moeten in 2040 energieneutraal zijn
Antwoorden
Oneens

Haastige spoed is zelden goed, BBB steunt de transitie naar duurzame energie en het verduurzamen van woningen, mits dit betaalbaar en realistisch is voor burgers. We benadrukken de noodzaak van een rechtvaardige kostenverdeling bij klimaatmaatregelen.

2. Nederlandse huishoudens en bedrijven gebruiken in 2040 uitsluitend duurzame energie
Antwoorden
Oneens

BBB steunt een zorgvuldige overgang naar duurzame energie, waarbij fossiele bronnen niet worden uitgefaseerd tot duurzame alternatieven betaalbaar zijn. BBB zet in op zonnepanelen op daken en voor de langere termijn kiezen wij kernenergie. 

3. Reizen met het OV moet gestimuleerd en toegankelijk worden door het goedkoper te maken
Antwoorden
Eens

BBB steunt toegankelijk en beschikbaar OV voor iedereen, daarbij richt BBB zich op het versterken van OV-verbindingen op het platteland. Daarbij wordt rolstoeltoegankelijk de norm. 

4. In de prijs van producten moeten alle kosten zijn meegenomen, ook die van klimaat- en milieuschade en leefbaar loon
Antwoorden
Oneens

BBB steunt een rechtvaardige kostenverdeling gerelateerd aan energiegebruik en milieuschade, alsook transparantie en betaalbaarheid in energiebeleid. Ze pleiten voor een CO2-heffing op transport en investeringen in duurzame energie, wat aansluit bij de stelling dat alle kosten in de prijs moeten zijn meegenomen.

5. Duurzaamheidsonderwijs moet verplicht worden binnen lager en middelbaaronderwijs
Antwoorden
Oneens

BBB gelooft dat het curriculum evenwichtig en breed moet zijn, zonder overmatige focus op een enkel onderwerp zoals klimaatverandering. Hoewel het een belangrijk thema is, moet de educatieve aandacht verdeeld worden over een scala aan vakken en onderwerpen om de ontwikkeling van leerlingen te waarborgen. Wij vertrouwen op de professionaliteit van leraren en schooldirecties om een gebalanceerd en informatief curriculum te bieden dat de diverse belangen en behoeften van de leerlingen dient.

6. In 2030 moeten waar mogelijk alle fossiele subsidies en fiscale vrijstellingen afgebouwd zijn. De extra (belasting)inkomsten en besparing die dit oplevert, moet worden geïnvesteerd in de energietransitie
Antwoorden
Oneens

Subsidies en vrijstellingen voor fossiele brandstoffen abrupt afschaffen kan onze economie schaden. Een geleidelijke overgang geeft bedrijven tijd om te adapteren en zorgt voor behoud van banen. Focus op innovatie, niet enkel op belastingen.

7. Bij nieuwbouw moet de bouw van kleine of collectieve woningen met lage aankoopprijzen en huur worden bevorderd
Antwoorden
Eens

Betaalbare woonruimte is essentieel. Door de bouw van kleinere en collectieve woningen te stimuleren, maken we efficiënt gebruik van ruimte en middelen, en ondersteunen we de sociale cohesie en toegankelijkheid van huisvesting voor iedereen.

8. In 2030 voldoet Nederland aan de EU-eis dat 30% van ons land beschermd gebied is voor een leefbaar en groen Nederland
Antwoorden
Oneens

Een strikte EU-norm van 30% beschermd gebied kan ten koste gaan van landbouw en woningbouw. Nederland moet een evenwicht vinden dat ecologie respecteert maar ook ruimte laat voor onze economische en sociale behoeften.

9. Er moet een verbod komen op het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat
Antwoorden
Oneens

Een totaalverbod op glyfosaat kan de voedselproductie beïnvloeden. Beter is in te zetten op veilig gebruik en alternatieven te ontwikkelen die zowel effectief als milieuvriendelijk zijn, om zo een balans te vinden tussen landbouw en natuur.

10. Het aantal hectares grond voor landbouw en veeteelt moet de komende 10 jaar fors krimpen ten gunste van natuurontwikkeling
Antwoorden
Oneens

Landbouw en veeteelt zijn de ruggengraat van ons land. Drastisch krimpen schaadt de voedselzekerheid en economie. Duurzame landbouw en natuurontwikkeling kunnen naast elkaar bestaan met de juiste innovaties en beleid.

11. Reclame voor klimaatonvriendelijke producten zoals vliegen of vlees eten moet worden verboden
Antwoorden
Oneens

Reclameverboden beperken de vrije markt en keuzevrijheid. Beter is het stimuleren van bewustwording en duurzame alternatieven, zodat consumenten geïnformeerd kunnen kiezen zonder restrictieve maatregelen.

12. Er moet een wet komen die een bedrijf verplicht misstanden in eigen productieketen op te lossen (zoals kinderarbeid en milieuschade)
Antwoorden
Eens

Voor een wet die bedrijven verplicht misstanden zoals kinderarbeid en milieuschade in hun productieketen aan te pakken, is een zorgvuldige afweging nodig tussen regelgeving en de complexiteit van internationale ketens. Transparantie en verantwoordelijkheid zijn cruciaal.

13. Dierlijke ingrediënten en producten moeten duurder zijn dan de plantaardige alternatieven
Antwoorden
Neutraal

Een prijsverschil tussen dierlijke en plantaardige producten is niet de oplossing, er moet rekening worden gehouden met economische gevolgen en consumentenkeuze. BBB staat voor rechtvaardige prijs voor producten.

14. Nederland moet nieuwe kerncentrales bouwen
Antwoorden
Eens

De bouw van nieuwe kerncentrales kan bijdragen aan een stabiele energievoorziening en is een belangrijk onderdeel van de energiemix voor de toekomst van Nederland.

15. Ecocide (grootschalige en/of opzettelijke vernieling van de natuur) moet strafbaar worden
Antwoorden
Eens

Het strafbaar stellen van het opzettelijk vernielen van natuur t de ernst van grootschalige milieuschade. Dit kan een afschrikkende werking hebben en bijdragen aan de bescherming van onze natuurlijke leefomgeving.

16. Het huidige statiegeldsysteem voor plastic flessen en blikjes wordt uitgebreid naar álle drankverpakkingen, zoals sapflesjes en drankenkartons
Antwoorden
Oneens

Hoewel uitbreiding van het statiegeldsysteem milieuvoordelen kan hebben, moet rekening gehouden worden met de implementatiekosten en lasten voor bedrijven en consumenten. Alternatieve oplossingen voor recycling en afvalbeheer kunnen verkend worden.