Een internationale bijeenkomst om de zorgwekkende staat van onze biodiversiteit te bespreken: de CoP15 is hartstikke belangrijk. Zo’n biodiversiteitstop voelt wellicht ver weg, maar is ook voor jou van groot belang. Het systeem dat ons mensen in leven houdt, hangt ervan af.

‘Weinig mensen zijn zich ervan bewust, maar als het gaat om biodiversiteit is het inmiddels vijf voor twaalf. Jij en ik dreigen op een onleefbare planeet te eindigen, terwijl het alternatief – in balans leven met en als onderdeel van de natuur – er al ís’, vertelt Roel Nozeman, biodiversiteitsexpert bij ASN Bank. Hij gaat komende december naar Montréal, waar de CoP15 plaatsvindt. Daar gaat hij zich met andere beleidsmakers buigen over de vraag hoe we de leefbaarheid van de planeet kunnen garanderen. En dat is hard nodig.

2022: Wereldwijde biodiversiteitscrisis

De biodiversiteit van onze planeet gaat hard achteruit, overal ter wereld. Natuurgebieden moeten ruimte maken voor onze steden, landbouw en wegen, waardoor talloze dieren en planten uitsterven. Maar we kunnen niet zonder: biodiversiteit zorgt voor voedsel, medicijnen en grondstoffen voor onder andere onze huizen en kleding. Als we niets doen, voorspellen wetenschappers dat er de komende decennia 1 miljoen plant- en diersoorten verdwijnen.

We zijn hard bezig om de natuur te verzieken. Door vervuiling raken zeeën en meren uitgeput. Het aantal insecten krimpt, waardoor we moeilijker voedsel kunnen verbouwen. Daarbij zorgt afnemende bodembiodiversiteit voor uitputting van landbouwgronden. Hierdoor stevenen we op een voedseltekort af en liggen armoede, oorlog en migratiestromen op de loer.

Nergens in Europa verliezen we zo veel biodiversiteit als in Nederland. Door weinig leefruimte en intensieve landbouw hebben we, in vergelijking met ruim 100 jaar geleden, nog maar 15 procent van de inheemse planten- en diersoorten over. Het Europees gemiddelde ligt op 40 procent. En daar blijft het waarschijnlijk niet bij: een derde van de overgebleven Nederlandse diersoorten wordt bedreigd.

Walvissen zijn een miljoen waard

Walvissen zijn een mooi voorbeeld van hoeveel de natuur waard is. Hun lichamen nemen enorme hoeveelheden CO2 op, en hun ontlasting is voer voor fytoplankton, dat naar schatting vier keer zoveel CO2 als de hele Amazone vastlegt. Helaas schatten biologen dat de walvispopulatie de afgelopen 100 jaar met ruim 75% is afgenomen. En dat verlies aan biodiversiteit heeft een ontzettend hoge prijs. De diensten van één blauwe vinvis zijn ongeveer 1.700.000 euro waard, berekende het International Monetary Fund. Onvoorstelbaar.

Wat wordt er tijdens de CoP15 besproken?

Precies de reden waarom Roel bij de top aansluit. ‘Ik ga een baanbrekend rapport presenteren over de financiële waarde van biodiversiteit. Op deze manier krijgt de natuur voor het eerst een prijskaartje, wat moet bijdragen aan de bescherming ervan.’

Verder is het de bedoeling dat tijdens de top een mondiaal biodiversiteitskader wordt aangenomen, met daarin doelstellingen voor wereldwijde acties om de natuur het komende decennium te beschermen en herstellen. Roel: ‘Als we de natuur blijven behandelen alsof deze gratis en onuitputtelijk is, vernietigen we de biodiversiteit en eindigen we op een onleefbare planeet. Geen vrolijk bericht, wel de trieste waarheid.’

Hoe kun je de CoP15 volgen?

Weten wat er tijdens de CoP15 allemaal wordt besproken en afgestemd? Volg Roel dan via LinkedIn, hij gaat live verslag doen. Verder kun je de top ook via de officiële kanalen volgen op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube of de website. Hier worden regelmatig updates gedeeld. En ben je benieuwd naar wat anderen over de top zeggen? Houdt dan de hashtags #COP15, #biodiversity, #fornature, #post2020 en #post2020GBF in de gaten op social media.

Zo vergroot je zelf de biodiversiteit

Hoewel de CoP15 ontzettend belangrijk is, ligt de bal niet alléén bij staten en organisaties. Zelf kun je ook het verschil maken voor de natuur om je heen. Deze dingen kun je gemakkelijk doen (of juist laten):