In 2050 zal naar verwachting 70% van de totale wereldbevolking in steden wonen. Om ervoor te zorgen dat grote aantallen mensen zo goed mogelijk kunnen samenleven is het van groot belang om te investeren in de leefbaarheid van de stad. Ook zullen steden klimaatbestendiger moeten worden om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen. Gelukkig biedt meer groen in de stad een slimme oplossing!

Groen is belangrijk voor het welzijn van de mens

De hoeveelheid groen in de stad raakt in verdrukking door de groei van de stad die gepaard gaat met bebouwing. Dit terwijl groen in steden essentieel is voor de leefbaarheid en klimaatbestendigheid van de stad.

Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van groen een positief effect heeft op de gezondheid. Zo blijkt uit meerdere studies dat groen stressverlagend is en dat mensen zich gezonder voelen in een groene omgeving. Ook draagt een groene leefomgeving bij aan de sociale cohesie in de buurt. Groen zorgt voor een comfortabele omgeving waardoor buurtgenoten elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten.

Groen heeft een positief effect op welzijn | Foto: Unsplash

Groen maakt de stad klimaatbestendiger

In de toekomst zullen we meer te maken krijgen met de gevolgen van de klimaatverandering zoals extreme hitte en heftige regenval. Om te zorgen dat steden hier goed tegen bestand zijn is de aanplant van groen heel belangrijk, ook om het hitte-eiland effect te verminderen.

Te weinig groen in de stad kan namelijk wateroverlast veroorzaken. Door verstening en bebouwing krijgt regenwater niet voldoende de kans om in de bodem te zakken en wordt het meteen afgevoerd naar het riool. Bij heftige regenval ontstaat er piekaanvoer waardoor het riool overbelast raakt. Met meer groen in de stad wordt regenwater langer vastgehouden en kan het water gelijkmatiger worden afgevoerd. Zo wordt de stad met groen dus beter beschermd tegen extreme regenval.  

In de toekomst zal ook de kans op hittegolven toenemen. Om de stad leefbaar te houden moeten er oplossingen worden gezocht om de stad zo koel mogelijk te houden in de zomer. Steden koelen namelijk moeilijk af omdat gebouwen en straten veel warmte vasthouden. Dit zorgt ervoor dat steden in de nacht zo’n vijf tot tien graden warmer blijven dan de rest van de omgeving. Groen kan hierbij een oplossing zijn omdat planten de warmte veel beter kunnen reguleren. Ook zorgt de aanwezigheid van groen voor meer schaduw, waardoor hittestress kan worden voorkomen. Het is daarom ook niet verassend dat parken de koelste plekken in de stad zijn.

Om steden klaar te stomen voor de toekomst zullen we dus moeten investeren in meer groen in de stad. Gelukkig zijn er verschillende initiatieven die bijdragen aan de vergroening van de Nederlandse steden.

Rooftop Revolution | Foto: Alice Wielinga

Groene daken

De stichting Rooftop Revolution heeft als missie om zoveel mogelijk groen in de stad aan te brengen. Hoe doen ze dat? Door het grootste braakliggende terrein aan te pakken: de daken! De stichting helpt eigenaren bij het verduurzamen van daken door de aanplant van groen. Groene daken zorgen voor een betere isolatie, waardoor de stookkosten in de winter naar beneden kunnen. In de zomer helpt het juist om je dak en woning koel te houden. Ook draagt een groen dak bij aan de biodiversiteit in de stad.

Voor elke Amsterdammer een boom

De stichting De Gezonde Stad lanceerde in november 2018 Bomen voor Amsterdam. Deze organisatie zet zich in voor de aanplant van bomen in de stad. In Amsterdam is de huidige verhouding eén boom per drie inwoners. De organisatie Bomen voor Amsterdam wil hier verandering in brengen door deze verhouding op te schroeven naar ten minste één boom per Amsterdammer. Daarom zijn er onlangs 100 bomen gratis weggegeven. Inwoners van Amsterdam konden zich opgeven. Deelnemers mochten een boom kiezen en een plaats nomineren. Inmiddels hebben de bomen allemaal een match gevonden. Binnenkort zullen er weer nieuwe bomen worden geplant.  

Tiny Forest

Niet alleen losse bomen maar zelfs mini-bossen ter grootte van een tennisbaan worden aangelegd in steden. Het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) haalde het concept naar Nederland. In december 2015 werd in Zaandam het eerste Tiny Forest van Europa aangelegd en inmiddels telt Nederland al 31 van deze kleine stadsbossen.