De aarde warmt op. En snel ook. Dat komt door de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO₂. Als we die opwarming niet beperken, zal de wereldtemperatuur in 2100 met 3,2 à 5,4 graden Celsius stijgen. Grote delen van de wereld zullen door extreme droogte en levensbedreigende waterschade vóór het einde van de eeuw onbewoonbaar zijn.