Glas is een duurzaam verpakkingsmateriaal. Glas kan namelijk eindeloos worden gerecycled. Glazen verpakkingen kunnen worden hergebruikt en glasscherven kunnen worden omgesmolten tot “nieuw” glas. Dit maakt het een bijzonder geschikt verpakkingsmateriaal, omdat er voor nieuw glas niet steeds nieuwe grondstoffen aangeboord hoeven worden. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat glasscherven ook daadwerkelijk in de glasbak terecht komen.

Hoe duurzaam is glas vergeleken met plastic?

Glas is qua materiaal vele malen duurzamer dan plastic. Glas kan namelijk eindeloos worden gerecycled zonder kwaliteit te verliezen. Dit in tegenstelling tot plastic: pastic verpakkingen kunnen vaak slechts enkele keren gerecycled worden. De kwaliteit gaat elke keer dat plastic gerecycled wordt sterk achteruit, waardoor het op een gegeven moment niet meer opnieuw gebruikt kan worden. Zo heb je voor nieuwe plastic verpakkingen ook steeds weer nieuwe grondstoffen nodig. Niet echt duurzaam dus. 

Is glas duurzamer dan plastic? | Foto: Adam Wilson

Plastic in plaats van glas?

Maar er zijn ook argumenten die pleiten vóór het gebruik van plastic ten opzichte van glas. Zo zouden plastic verpakkingen beter zijn voor het milieu, omdat ze lichter zijn. Hierdoor kost het vervoer minder brandstof waardoor plastic verpakkingen vaak beter scoren qua CO-uitstoot dan plastic flessen. Volgens cijfers van Milieu Centraal winnen PET-flessen qua CO-uitstoot van glazen flessen als ze 6 keer lichter zijn dan glas. Toch willen deze cijfers niet meteen zeggen dat plastic beter voor het milieu is dan glas. Er moet namelijk ook gekeken worden naar de afstand van transport en naar de lange termijn gevolgen van de hoeveelheid plastic en microplastics in de natuur. 

Glas recyclen is beter voor het milieu

Hoe meer glas gerecycled wordt, hoe duurzamer het is. Het is daarom van belang dat je je glas ook daadwerkelijk in de glasbak gooit of je flesjes inlevert bij een statiegeldmachine. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat waardevolle, natuurlijke grondstoffen worden hergebruikt. Helaas blijkt in de praktijk dat er ook veel glas bij het restafval terecht komt. Het Afvalfonds, dat verantwoordelijk is voor het recyclen van glas, heeft een wettelijke verplichting om 90% van alle glazen verpakking te recyclen. Toch halen zij elk jaar opnieuw dit doel niet, omdat slechts 85% van het glas terugkomt via de glasbak.

Glas recyclen en/of hergebruiken is gunstig voor het milieu | Foto: James Cousins

Wat mag in de glasbak?

Waarom komt slechts 85% van het glas in de glasbak? Dit heeft onder andere te maken met dat consumenten glas in de prullenbak gooien. Vieze potjes waar mensen snel vanaf willen, worden bijvoorbeeld vaak in de prullenbak gegooid. Dit terwijl potten en flessen niet per se uitgespoeld hoeven worden voordat ze de glasbak in mogen. Ook moeten er meer glasbakken komen, waardoor het laagdrempeliger wordt om je glas in de glasbak weg te gooien. Echter is dit vaak ingewikkeld, omdat omwonenden bezwaar kunnen maken tegen plaatsing van glasbakken wegens geluidsoverlast. 

Help mee bij het recyclen van glas

Statiegeld blijkt enorm te helpen. Zo wordt bijna 100% van de statiegeld flesjes weer ingeleverd. Op deze manier kunnen flessen met statiegeld tot wel veertig keer hervuld worden en gaan ze zo'n 8 jaar mee. Hiermee is de milieubelasting van statiegeldflessen vele malen kleiner dan flessen zonder statiegeld, ook als je de CO-uitstoot door schoonmaak en vervoer van de flessen meetelt. Wees er dus van bewust dat je als burger het verschil kunt maken. Scheid je afval goed, breng glas naar de glasbak en statiegeldflessen naar de statiegeldmachine! Dit zorgt ervoor dat de CO-uitstoot beperkt blijft en dat er geen nieuwe grondstoffen aangeboord hoeven worden.