Een fijne hangplek voor bijen en andere insecten, goed voor de opvang van regenwater en het heeft ook nog eens een isolerende werking: een groendak heeft alleen maar voordelen! Dat vindt de overheid ook en dus is er in veel gemeenten subsidie te krijgen voor de aanleg van een groendak. Dit zijn – in het kort – de subsidieregelingen voor groene daken in de 10 grootste gemeenten van Nederland.

Welke soorten groene daken zijn er? 

Sommige subsidies laten hun uitgekeerde bedrag per m2 afhangen van het type dak. Er zijn verschillende soorten groene daken, dus het is slim om je vooraf goed te laten informeren. Zo bestaat een intensief dak bijvoorbeeld voor maximaal 50% uit mossen en sedum en minimaal 50% uit bomen, struiken en grassen. Dit dak weegt nat meer dan 200 kg per m2 en bergt minimaal 70 liter water per m2. Dat is ontzettend veel: een extensief dak bestaat bijvoorbeeld alleen uit mossen en sedum en bergt minimaal 15 liter water per m2. Ook heb je nog een biodivers dak. Deze bestaat uit sedum en kruiden (minimaal 30% kruiden en bloemen) en bergt hierdoor minimaal 50 liter water per m2. 

Benieuwd welke subsidiemogelijkheden er binnen jouw gemeente zijn? We got you covered! Van de 10 grootste gemeenten zochten we de subsidiemogelijkheden voor 2024 op. Zo weet je precies of het extra voordelig is om dit jaar een subsidie voor je groendak aan te vragen. 

15% korting op een groendak bij Het Groene Loket

Bij Het Groene Loket - partner van ASN Bank - kun je 15% korting krijgen op een aanlegset voor een groendak.
Kijk hier voor meer informatie.

Subsidie voor groendak in Amsterdam

In Amsterdam is er momenteel (januari 2024) geen subsidie beschikbaar via de gemeente. Er is nog niet bekend of de subsidieregeling weer open gaat. Houd de pagina met groene subsidies in de gaten voor een update. Wél kun je subsidie aanvragen via het waterschap Amstel, Gooi & Vecht. Je moet dan wel met minimaal 3 huishoudens zijn.

Breda: subsidie voor je groendak

In Gemeente Breda kun je ook in 2024 een subsidie aanvragen voor je groendak. Dit kan tot zes weken na de aanleg. Als de pot leeg is, is hij leeg... dus wacht niet te lang. Er zijn wel wat voorwaarden. Zo moet het dak minimaal 25 liter water per m2 op kunnen slaan, minimaal 8 soorten planten bevatten en een substraatlaag van minimaal 40 mm hebben. De maximale vergoeding per m2 is maximaal € 20 en in totaal kan je maximaal € 3.000 subsidie ontvangen . 

Den Haag: subsidie voor opvangen regenwater

In de Gemeente Den Haag subsidie aan te vragen voor het opvangen van regenwater, zoals met een groendak. Dit is mogelijk tot de subsidiepot leeg is. Let op: dit is alleen mogelijk als je in een Haagse buurt woont waar de wateroverlast het grootst is. Voor het opvangen van regenwater worden 50% van je gemaakte kosten vergoed, met een minimum van € 500. Je moet dus € 1.000 kosten maken wil je in aanmerking komen. Je ontvangt maximaal € 500 per 1.000 liter opgevangen regenwater, met een maximum van € 50.000. 

Woonwijk in Dordrecht met groendaken.

Eindhoven groensubsidie

In Eindhoven kun je in 2024 een groensubsidie aanvragen voor verschillende maatregelen. Een daarvan is het aanleggen van een duurzaam groendak van minimaal 10m2. Binnen deze regeling kunnen Eindhovenaren € 25 per m2 groendak krijgen, met een maximum van € 25.000. Het groendak moet dan wel minimaal 30 liter water per vierkante meter kunnen bergen. Belangrijk detail: het dak moet minimaal vijf jaar oud zijn. Nieuwbouw komt niet in aanmerking.  

Groningen gaat voor groene daken

Gemeente Groningen vindt groene daken belangrijk en ziet de voordelen er van in. Daarom heeft Groningen een subsidie voor inwoners en bedrijven. Er is € 25 per m2 voor het vergroenen van dakoppervlakken van 6 tot 200 m2 beschikbaar, met een maximum van € 5.000 per aanvraag. De subsidieaanvraag voor een groen dak in Groningen voor 2024 doe je makkelijk online. 

Sedum dak - Foto via Unsplash

Nijmegen geeft subsidie op groene daken én gevels

In de Gemeente Nijmegen kun je subsidie krijgen voor groene daken én voor groene gevels (een plantenmuur). Vanaf 2023 kun je ook subsidie aanvragen voor gemeenschappelijke schuurdaken en bijgebouwen. Laat je dak (minimaal 10 m2) eerst keuren door een adviesbureau en start binnen 6 maanden na het ontvangen van de subsidie met de aanleg. Het is ook belangrijk om je groendak te onderhouden: het groendak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven. Anders moet je de subsidie wellicht terugbetalen. 

Rotterdam maakt de daken groen

In Rotterdam is subsidie te krijgen voor groene daken via de subsidieregeling Klimaatadaptatie. Binnen deze regeling kun je ook subsidie krijgen voor andere maatregelen, zoals bestrating vervangen door groen of het afkoppelen van je regenpijp.

Om in aanmerking te komen voor subsidie voor je Rotterdamse groendak moet je minimaal 20 m2 dak vergroenen én moet het dak minimaal 30 liter water per m2 kunnen bergen. Ook bij deze subsidieregeling is nieuwbouw uitgesloten. De hoogte van de subsidie die je kunt krijgen hangt af van het oppervlak van je groendak en de waterbergende capaciteit. Het maximum is € 40.000 per aanvraag.

Een groendak en zonnepanelen gaan heel goed samen

Tilburg klimaatbestendig met groene daken

Ook in Tilburg kun je in 2024 weer subsidie krijgen voor een groendak. De voorwaarden? Het oppervlak dat je vergroent is minimaal 6 m2 en je kunt maximaal € 2.500 subsidie krijgen. De vergoedingen zijn afhankelijk van de waterbergende capaciteit van het dak en of je ook andere maatregelen neemt, zoals het aanleggen van infiltratiesysteem of een groene gevel. Op de website van de gemeente vind je de exacte vergoedingen en handige rekenvoorbeelden.

Utrecht: van bushokjes tot groene daken

In Utrecht heeft elk bushokje een groendak, dus kan jouw dak eigenlijk niet achterblijven. Je krijgt er subsidie voor je groendak bij een dak vanaf 10 m2. De hoogte van de subsidie die je kunt krijgen is afhankelijk van het type dak: een intensief dak, extensief dak of biodivers dak. Per aanvraag is maximaal € 20.000 beschikbaar. 

Almere: subsidie vanuit de provincie

Ook in de gemeente Almere is in 2024 subsidie te krijgen voor een groendak. Dit wordt geregeld door de provincie Flevoland. De subsidie loopt tot 1 november 2024 of tot de subsidie op is. Je groendak moet wel minimaal 25 m2 zijn, maar dat mogen meerdere daken bij elkaar opgeteld zijn. En je moet binnen de bebouwde kom wonen. 

Staat jouw gemeente er niet bij?

Met de Groensubsidiewijzer van Milieu Centraal kun je snel checken of in jouw gemeente subsidie te krijgen is voor de aanleg van een groendak. Hier vind je trouwens ook andere subsidies voor de vergroening van je woning of tuin. Of kijk op de website van je gemeente.

Een sedumdak is heel goed voor insecten en vogels.

Waar moet ik op letten bij een subsidie voor een groen dak?

  • Bijna alle subsidies vragen een voor- en nafoto mee te sturen. Dus zorg ervoor dat je dit niet vergeet. Kun je moeilijk je dak op en ben je het toch vergeten? Vraag dan of iemand met een drone foto's wil maken.
  • Ook moet je, als je zelf geen eigenaar van het adres bent, vaak een toestemmingsformulier meesturen.
  • Een bewijs van betaling en/of kopie van de factuur is eigenlijk ook altijd verplicht.
  • Check van tevoren ook goed of je de subsidieaanvraag vóór de aanleg moet doen, of dat het ook daarna kan. Sommige gemeenten keuren alleen subsidies goed die voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd zijn aangevraagd.