Het Europapa van Joost Klein zorgt voor warme gevoelens onder inwoners van Europa vóór Europa. Uiteraard een doorn in het oog van Eurosceptici. Het leidde tot de complottheorieën rond Joost: het zingen over Europa zou door de staat gesteund zijn. Ben wel benieuwd hoe dat na de diskwalificatie geframed wordt. Wat een lied over verbinding en hoop al niet teweeg kan brengen.

Joost zijn inzending had een feest moeten worden, maar het werd een deceptie. De organisatie van het Songfestival deed enorm haar best er geen politiek evenement van te maken en daarmee werd het juist het meest politieke Songfestival ooit. Het ging om veel meer dan een verkiezing van liedjes.

Binnenkort staan de Europese verkiezingen voor de deur. En die gaan juist uitsluitend over politiek, over hoe gelijkwaardig mensen zijn, of er ook een toekomst is voor komende generaties, over hoe we welvaart verdelen. De Europese Commissie heeft het afgelopen jaar nogal een draai gemaakt met haar keuzes. Neem de lancering van de Green Deal of de Natuurherstelwet, die ons en de aarde zouden beschermen tegen klimaatvervuiling en giftige stoffen. De Commissie was enorm enthousiast! Maar helaas, inmiddels zitten ze allebei al in de shredder.

“Blijkbaar weegt het welzijn en de gezondheid van álle Europese burgers niet op tegen de belangen van de chemische industrie.”

Piet Sprengers

Duurzaamheidsexpert ASN Bank

Hoe dat kan? De Europese Commissie koos, onder druk van de chemische industrie, de kant van het grote geld. Gevolg: onze bodems, onze rivieren en ons drinkwater worden verder vervuild met chemische middelen zoals glyfosaat (een stof die wordt gelinkt aan het veroorzaken van Parkinson). De kwaliteit van ons oppervlaktewater, en dus van ons drinkwater, staat enorm onder druk. En zo haalt Nederland de Europese richtlijnen voor aanpakken watervervuiling in 2027 niet. Brussel had kunnen helpen door de Green Deal en de Natuurherstelwet door te zetten. Maar goed, blijkbaar wegen de belangen van de chemische industrie zwaarder dan het welzijn en de gezondheid van álle Europese burgers.

Dat vind ik bijzonder, want het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde eerder dat landen hun burgers moeten beschermen. En terecht! Beschermen tegen de gevolgen van klimaatopwarming om zo de schade aan onze leefomgeving en gezondheid te beperken. Deze uitspraak gaat over klimaat, maar ik gok dat het Hof niet heel anders denkt over gevaarlijke stoffen in ons water. En een ander hof, het Europees Hof van Justitie, tikte Nederland al op de vingers vanwege veel te soepele toelating van bestrijdingsmiddelen.

“Joost Klein heeft iets groots laten zien, namelijk dat Europapa beantwoordt aan het verlangen van ons Europeanen naar diversiteit aan culturen, óók als we niet op vakantie zijn.”

Piet Sprengers

Duurzaamheidsspecialist ASN Bank

Gelukkig kunnen we er zelf voor zorgen dat de Europese Commissie wél voor ons burgers kiest. Door 6 juni te gaan stemmen voor het Europees Parlement. Het Parlement controleert de Commissie namelijk. Met onze groene en duurzame stemmen kan het Europees Parlement zowel de Natuurherstelwet als de Green Deal uit te shredder redden. Dat is nodig omdat de angst groot is dat antiklimaat-aanhangers een machtsgreep in Brussel gaan doen. Een dreiging die wordt aangewakkerd door de polls. 

Ik denk dat die polls geen gelijk gaan krijgen. Want Joost Klein heeft iets groots laten zien, namelijk dat Europapa beantwoordt aan het verlangen van ons Europeanen naar diversiteit aan culturen, óók als we niet op vakantie zijn. We willen samen vooruitkijken naar een Europese gemeenschap waarin betrokken burgers centraal staan, in plaats van multinationale ondernemingen met hun vele geld en miljardenwinsten. Ik hoop dat we dat op 6 juni waar kunnen maken. Maar dan moeten we met zijn allen wel gáán. Europe, may I have your votes please?