Van een windmolen die waterstof produceert tot een geplande megacentrale van Shell. De ontwikkeling van waterstof als duurzame energiedrager gaat harder dan Max Verstappen op de A2. In dit artikel praten we je bij over de belangrijkste nieuwe projecten en ontwikkelingen.

Waterstof is het meest voorkomende gas in ons universum. Maar bij verbranding laat het geen vervuilende zustergassen als CO2 of methaan achter. Omdat het schoon is, en makkelijker op te slaan dan elektriciteit, zien steeds meer kenners waterstof als een interessante nieuwe brandstof. Aan de problemen - relatief duur, minder technologische ontwikkeling, vervuilende productie uit aardgas - wordt hard gewerkt.

In dit artikel schreven we al meer over de voor- en nadelen van waterstof.

Nederland als waterstofreus

Wie waterstof in Nederland zegt, kan niet om Shell heen. De energiegigant zet serieus in op waterstof als vervanger voor fossiele brandstof. Het heeft voor 2023 een grote fabriek gepland op de Maasvlakte bij Rotterdam. De energie voor de fabriek moet geleverd worden door een windmolenpark op zee. Kleine kanttekening, Shell zegt pas begin 2021 een definitief besluit te nemen over de fabriek.

In Groningen is de brandstofreus met het gele schelpje ondertussen bezig met een ander megaproject. Daar heeft Shell samen met de Gasunie en Havenpark Groningen het plan om de grootste groene waterstofcentrale van Europa te bouwen. Deze plannen liggen nog iets verder in de toekomst, en hiervoor moet wel ook eerst nog een van ‘s werelds grootste windmolenparken op zee worden gebouwd. Maar er wordt serieus naar gekeken door serieuze mensen.

Een groot voordeel voor de grootschalige productie van waterstof in dit gebied - en ook in de rest van Nederland - is dat er al een groot leidingenstelsel ligt dat nu wordt gebruikt voor de gaswinning en distributie. Het kabinet doet nu onderzoek om te zien of dit stelsel kan worden omgeturnd tot distributiesysteem voor groene waterstof.

Het kabinet onderzoekt de mogelijke waterstofketen in Nederland. Beeld: EZK

Nieuwe ontdekking produceert 50x sneller waterstof

Een belangrijk probleem van duurzame waterstof is dat het de kaviaar onder de brandstoffen is. Duur en exclusief. Maar dat is aan het veranderen. Er zijn steeds meer technologische ontwikkelingen die de kosten en efficiëntie van de energieopwek uit waterstof flink verbeteren.

Zo hebben Amerikaanse onderzoekers dit jaar een nieuw materiaal ontdekt dat vijftig keer sneller waterstof kan maken dan de huidige duurzame technieken. Hierdoor wordt het duurzaam gewonnen waterstof plots een stuk goedkoper. De onderzoekers geloven dat ze hiermee in de toekomst kunnen concurreren met het waterstof dat uit aardgas wordt gewonnen. Een tijdlijn durven ze er alleen nog niet aan vast te plakken.

Ook dichter bij huis zijn spannende vernieuwingen. Aan het einde van dit jaar wordt in de Wieringermeerpolder een windmolen gebouwd die waterstof produceert. Volgens de makers kan er door de windturbine aan de elektrolyzer te koppelen veel efficiënter waterstof geproduceerd kan worden. En dat is niet alles: doordat de windmolen met al uitgeteste en bestaande onderdelen gebouwd wordt, is hij volgens de makers heel snel op te schalen. Wie weet kan een park van deze molens over een paar jaar al op de oude gaspijpleidingen worden aangesloten. The sky is the limit.

Rijdt de auto van de toekomst op waterstof?

Terwijl de elektrische auto de kuchende stationwagen aan het inhalen is als belangrijkste vervoermiddel, heeft de waterstofauto nog een lange weg te gaan. De eerste commerciële versie verscheen in 2013 op de markt, maar heeft in Nederland vanwege de hoge kosten en een gebrek aan tankstations nauwelijks voet aan de grond gekregen.

Drenthe investeert in nieuwe waterstoftankstations Foto: Shell

Toch worden er nu de eerste serieuze stappen gezet naar een wagenpark op waterstof. Zo heeft de provincie Drenthe kortgeleden een investering gedaan van 250.000 euro in de bouw van vijf waterstof-tankstations. Daarmee zorgt de provincie in één klap voor een verdubbeling van het aantal Nederlandse tankstations waar je waterstof kunt tanken.

Eerste fiets op waterstof

Als er waterstofauto’s worden ontwikkeld, dan kunnen de fietsen in Nederland natuurlijk niet achterblijven. Zo verkoopt het Franse bedrijf Pragma sinds 1 juli 2020 de eerste elektrische fietsen op waterstof in ons land. De verwachting is echter dat de waterstof fietsen niet storm zullen lopen. Zo kosten ze een slordige 7500 euro, exclusief btw.

De waterstoffiets van het Franse Pragma

Maar de ontwikkelaar zegt dat de kosten snel zullen dalen, en dat er al een nieuw model in de maak is voor 6000 euro. Nog steeds geen euroknaller, maar de koopjesjager hoeft nog niet te wanhopen.