De twee vrienden Benjamin Cadée (22) en Stan Bastiaansen (21) hebben dezelfde toekomstdroom: een vorm van wonen creëren die een positieve invloed heeft op mens en natuur. Met hun bedrijf Floating Students redden ze binnenvaartschepen van de sloop en bouwen daar duurzame collectieve woningen op.

In de zomer van 2020 zeilden Stan en Benjamin - vrienden sinds hun 4e - samen naar Noorwegen en terug. Aan boord spraken ze veel over hun toekomst; ze dromen allebei van een samenleving waarin we alles delen, ook met de natuur. Benjamin: ‘Wij mensen lijken te zijn vergeten dat we onderdeel uitmaken van een ecosysteem, we staan niet boven de natuur.’ De vrienden kwamen op het idee om een onderneming te starten waarmee ze zelf aan die ideale toekomst bouwen. 

Benjamin is derdejaars student Kust- en Zeemanagement, Stan vierdejaars student Built Environment. Hun interessegebieden zeevaart en bouwkunde kwamen samen toen Benjamin een tweedehands binnenvaartschip te koop zag staan dat nog prima kon varen. Ze ontdekten dat dit niet het enige schip was dat vroegtijdig werd afgedankt. Veel schepen zijn te klein voor de huidige scheepsmarkt, en steeds meer schippers stoppen ermee. Benjamin: 'We zagen meteen een combinatie voor ons: iets met die schepen doen dat bijdraagt aan een regeneratieve samenleving én een gezonde woningmarkt.' Dat 'iets' werd Floating Students: drijvende woningen creëren op een fundering van binnenvaartschepen.

Goede vrienden en oprichters van Floating Students Benjamin Cadée (links) en Stan Bastiaansen (midden) in overleg met de andere bestuursleden Lotte Petter en Sander van Hamburg

Team van wereldverbeteraars

Op 1 februari 2021 ging het bedrijf officieel van start. Benjamin en Stan stelden een team van studenten of net-afgestudeerden samen die vanuit verschillende disciplines aan één gezamenlijke visie werken. De focus ligt daarbij op het regeneratieve aspect. Wie zich aansluit bij Floating Students heeft hart voor de natuur en ziet zichzelf als onlosmakelijk onderdeel daarvan.

'Zodra we met onze plannen naar buiten traden, kwamen er veel partijen op ons af die wilden samenwerken,' vertelt Benjamin. 'Hartstikke fijn, uiteraard waren we ook hier kieskeurig met wie we in zee zouden gaan.' Het team wordt bijgestaan door coaches, partners en sponsors die zich allemaal inzetten voor een gezondere leefomgeving voor mens én natuur. Zo coacht architect Mireille Langendijk de jonge ondernemers in ontwerpen met de natuur als uitgangspunt. 

In december 2021 kreeg Floating Students toezegging voor een startsubsidie van 100.000 euro van CityLab010. Een stimuleringsprogramma in Rotterdam dat 'ambitieuze stadsdromers' ondersteunt. Benjamin: ‘Megagaaf. In een paar maanden tijd is ons plan heel serieus geworden.’ En bij een serieus bedrijf hoort natuurlijk een kantoor, een drijvend kantoor op een omgebouwd zeilschip welteverstaan.

Het eerste schip

Zowel het kantoor, als het eerste woonschip komen in Rotterdam te liggen. Op de binnenwateren is veel ruimte voor grotere schepen en de stad stimuleert innovatieve (woon)projecten op het water. Zo kun je er bijvoorbeeld overnachten in een Wikkelboat en Rotterdam heeft zelfs een heuse Floating Farm. Daarnaast is het gebrek aan woningen en natuur ook in de havenstad groot.

Het eerste woonschip is nog volop in ontwikkeling en zal naar verwachting in 2022/2023 bewoonbaar zijn. Het heeft al een naam: Abou, naar de Rotterdamse burgemeester, Aboutaleb.  Op het zevenenzestig meter lange schip heeft iedere bewoner een eigen ruimte, maar de kans is groot dat badkamer en keuken gedeeld gaan worden. De focus ligt op collectiviteit. Daarom zullen er ook gezamenlijke ruimtes voor studie, werk en creativiteit komen. Benjamin: 'Bewoners krijgen verantwoordelijkheden en een hoge zeggenschap over het hele schip.' 

Woningen voor mensen, planten en dieren

Het binnenvaartschip zal dienen als drijvende fundering. Daarop wordt gebouwd volgens de life's principles, wat erop neerkomt dat de natuur als uitgangspunt dient. Zo worden er alleen (zoveel mogelijk lokale) biobased bouwmaterialen als hout gebruikt. De woningen zullen volledig demontabel en circulair worden. Floating Students gaat een stap verder dan duurzaam bouwen; ze creëren ook natuurinclusieve woningen voor planten en dieren. Denk bijvoorbeeld aan groene gevels, drijvende tuinen en natuurlijke filters voor waterzuivering.

'We zijn momenteel aan het uitzoeken welke toepassingen we gaan kiezen,' zegt Benjamin. 'Zo doen we een analyse van de flora en fauna die aanwezig zijn in Rotterdam, zodat we het lokale ecosysteem kunnen gaan stimuleren.' Het team wordt daarin bijgestaan door experts en partners. Benjamin: 'Ons doel is om zoveel mogelijk groen toe te voegen. Dat kan zowel boven als onder water; zo willen we onder het schip ook een broedplaats voor vissen en andere dieren maken.' 

Floating Students creëert woningen voor mens, plant en dier

Een natuurlijke oplossing voor de woningnood

Het doel van Floating Students is niet om zoveel mogelijk winst te maken, maar om een bijdrage te leveren aan een gezondere woningmarkt. Letterlijk en figuurlijk. De huurprijs van een woning is nog niet bekend, maar die zal zo betaalbaar mogelijk zijn. 

De woningen zijn bedoeld voor personen die behoefte hebben aan een natuurlijke woonomgeving en een collectieve leefstijl. 'We selecteren mensen die echt op zoek zijn naar wat wij aan het creëren zijn,' zegt Benjamin. 'We zijn al in contact met geïnteresseerden, zodat we het concept met hen verder kunnen ontwikkelen.'

Wereldwijd de lokale biodiversiteit boosten

Als het aan Stan en Benjamin (en het hele team) ligt, komen hun woonschepen uiteindelijk in steden over heel de wereld te liggen. 'Er zijn genoeg schepen die wachten op een herbestemming,' zegt Benjamin. 'We willen op zoveel mogelijk plekken de lokale biodiversiteit stimuleren.'