Duurzame elektriciteit is de toekomst. De uitstootvrije, elektrische auto wint aan populariteit en er wordt steeds meer groene stroom opgewekt via zonnepanelen en windmolens. Om al deze opgewekte stroom op te slaan is er een grote behoefte aan efficiënte opslagmogelijkheden. Een innovatief energie-eiland in de Westerschelde biedt wellicht dé oplossing.

Hoe duurzaam zijn batterijen?

Energie opwekken kan tegenwoordig schoon en duurzaam door bijvoorbeeld gebruik te maken van wind en zonne-energie. Maar de huidige batterijtechnologie om de opgewekte stroom op te slaan is helaas een stuk minder duurzaam. De meeste batterijen en accu’s zijn gemaakt van materialen als kobalt en lithium.

De winning van deze materialen zorgt voor verzuring en vervuiling van het grondwater, waardoor het een negatief effect heeft op het milieu. Daarnaast worden er bij de productie van batterijen en accu’s veel schadelijke broeikasgassen uitgestoten.

Een ander nadeel is dat conventionele accu’s kostbaar zijn en capaciteit verliezen door slijtage. Ook ‘verdwijnt’ er vaak energie bij energieopslag, de zogenaamde round-trip efficiency. Omdat het opwekken van energie wel duurzaam kan en de vraag naar elektriciteit blijft stijgen, moeten er dus betere oplossingen komen om energie efficiënter én duurzamer op te slaan.

Wat als de zon niet schijnt en de wind niet waait?

Als we Nederland volledig op groene stroom willen krijgen, moeten er efficiënte buffers worden ontwikkeld die ervoor zorgen dat er ook energie is op dagen dat de zon niet schijnt of de wind niet waait. Deze batterij-buffers kunnen worden aangevuld op dagen dat er juist een overschot aan opgewekte energie is. In Delft hebben ze een slimme oplossing bedacht voor een duurzame buffer: batterijen die op water werken.

Energie-eiland in de Westerschelde | Foto: Feddes/Olthof, AquaBattery en anderen

Het bedrijf AquaBattery werkt aan een batterij die de energie benut die vrijkomt als je zout en zoet water mengt, of zuur en basisch water. In zout water zitten namelijk veel positief en negatief geladen deeltjes, terwijl zoet water er veel minder bevat.

Door het verschil in geladen deeltjes komt er energie vrij als je zout en zoet water samenvoegt. Dit principe kan worden toegepast voor kleine batterijen, maar als je het grootschalig aanpakt wordt het pas echt interessant!

Energie-eilanden

Dat is precies waar onder andere de Zeeuwse Milieufederatie mee bezig is: het ontwikkelen van een energie-eiland in de Westerschelde. Op dit kunstmatige eiland wordt energie opgewekt met duizenden drijvende zonnepanelen en windmolens. Tijdens een energieoverschot, dus als er meer energie wordt opgewekt dan wordt verbruikt, wordt met de opgewekte energie zeewater gesplitst in basisch en zuur water.

Het gescheiden water wordt opgeslagen in grote zakken die onder het zeeoppervlak drijven. Op dagen dat er te weinig wind en zonne-energie wordt geproduceerd, wordt het zure en basische water weer bij elkaar gevoegd om hiermee weer energie op te wekken. Deze drijvende batterijen zorgen ervoor dat alle huishoudens in Nederland meerdere dagen van stroom kunnen worden voorzien in tijden van energieschaarste.

Ook wordt met het energie-eiland aandacht aan de natuur besteed. Om de waterbatterijen de ruimte te geven wordt een enorm gat van tien meter diep gegraven. Met de grond die hierbij vrijkomt wordt een omliggende rand van duinen rond het gat gemaakt. Deze opzet moet ervoor zorgen dat het energie-eiland een een vogel- en vissenparadijs wordt. 

De plannen voor het energie-eiland liggen er maar om het daadwerkelijk te realiseren is er voorlopig meer onderzoek nodig naar de haalbaarheid van de aanleg.