Olifantsgras, je hebt het vast wel eens zien staan maar nooit geweten hoe geweldig het eigenlijk is. Het groeit namelijk als kool, heeft de energetische waarde van steenkool en heeft nauwelijks onkruidbestijding, insecticide, irrigatie of bemesting nodig. Oh, en je kan er bouwmaterialen, papier, bioplastics of biobrandstoffen van maken. What's not to like?

Het Nederlandse Vibers (voorheen NNRGY) verkocht in 2014 als eerste papier gemaakt van olifantsgras en vanaf dat moment gaat het alleen maar beter met het innovatieve bedrijf! Ze haalden een miljoen euro aan investeringen op en zo gaan ze nu ook beton, verpakkingsmateriaal en bioplastics maken van olifantsgras. Hiermee bieden ze een duurzamer alternatief voor hout en cement.

“Ondanks dat veel plastics recyclebaar zijn, belanden ze toch nog in het milieu. Daarnaast stelt de overheid strengere eisen op het gebied van minerale oliën en kankerverwekkende stoffen in plastics. Wij maken een alternatief dat volledig composteerbaar is en vrij van dit soort schadelijke stoffen. En er is ook een enorme vraag naar beton zonder cement, dat een grote CO2-verzaker is. Zo bestelde de gemeente Bergen op Zoom onlangs dertig bankjes gemaakt van beton met olifantsgras.” aldus Vibers-oprichter Jan-Govert van Gilst in een interview met DuurzaamBedrijfsleven.

Duurzame grondstof

Olifantsgras bevat waardevolle groene bouwstenen waaronder cellulose en lignine, de stof die het gras stevigheid geeft. Het gewas is sterk, buigzaam en bevat weinig vocht, zodat het niet eerst gedroogd hoeft te worden voor verdere verwerking en dat scheelt veel energie. De planten hebben een jaar nodig om zich te vestigen maar daarna kan er ieder jaar ongeveer 20 ton olifantsgras per hectare geoogst worden.

Het gewas wordt zo'n 4 meter hoog waardoor er geen onkruidbestrijding hoeft te worden gebruikt, andere planten hebben simpelweg geen kans om het olifantsgras te verdringen. Ook insecticiden hoeven niet gebruikt te worden, bemesting is niet nodig en irrigatie evenmin. Het gewas heeft namelijk maar zo'n 650 millimeter regen per jaar nodig en in Nederland valt bijna altijd meer dan dat.

1 Miljoen euro investering in olifantsgras

Volgens Jan-Govert van Gilst, de oprichter van Vibers, is er veel belangstelling voor de nieuwe materialen op basis van Olifantsgras. “Producenten, supermarkten en consumenten zijn zich steeds meer bewust van de milieu-impact van producten. Met onze materialen dragen wij bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot en de plastic afvalberg. Ook pakken we de grondstof schaarste aan.” 

Met de investering van 1 miljoen euro wil Vibers haar materialen verder ontwikkelen. Ook wordt het commerciële team verder uitgebouwd om een sterkere marktpositie te krijgen.

Extra voordeel, olifantsgras kan ook heel goed verbouwd worden onder de aanvliegroutes van Schiphol en heeft als bijkomend voordeel dat het ganzen weert. De vogels, die in groten getale in de buurt van Schiphol neerstrijken om te foerageren, houden namelijk niet van dit gewas waardoor er minder dieronvriendelijk gans-werende middelen hoeven worden ingezet om botsingen met vliegtuigen te voorkomen.

Ook mooi, kokosvezels en hennep

Nog zo'n geweldige Nederlandse ondernemer is Michiel Vos die pallets maakt van kokosafval met zijn bedrijf CocoPallet. Ook hier worden enorme ladingen hout mee bespaard. En laten we ook hennep niet vergeten, ook deze plant kent enorm veel handige toepassingen, van textiel tot melk.